Edisound

← Back to the Portfolio

Lampa Edisound și-a primit numele după două invenții semnate de Thomas Edison, becul și fonograful. Fonograful este reprezentat prin cutia cilindrului de fonograf în care este încastrată dulia. Baza lămpii este formată dintr-un set de mini discuri de vinil.

Materiale: discuri de vinil, clopot de sticlă, cutie cilindru – fonograf, întrerupător pe fir, cablu pânzat.
Tip bec: mini glob economic

___

Named after two inventions signed by Thomas Edison, the light bulb and the phonograph. The phonograph is represented by the phonograph cylinder box in which the socket is embedded.  The lamp base is made ​​up of a set of mini vinyl.

Materials used: vinyl discs, glass bell, box drum – the phonograph, the switch on wire, cable canvas.
Bulb Type:  economic mini globe